Je stahování audioknih i pro nevidomé?

Zpřístupnění webů pro nevidomé zákazníky

Na základě iniciativy ze strany Audiolibrix jsem byl požádán o článek na téma zpřístupňování webů nevidomým posluchačům. A zároveň i o předložení zjištěných informací o tom, do jaké míry může nevidomý člověk tento obchod s audioknihami ovládat. Vzhledem k faktu, že sám jsem nevidomý, jsem se tohoto úkolu rád zhostil.

Jsou služby Audiolibrix vhodné i pro zrakově postižené zákazníky?

Poslech audioknih se v dnešní době stává obrovským trendem. Zatímco dříve lidé chodívali se sluchátky na uších a poslouchali hlasitě své nejoblíbenější hudební idoly, dnes místo nich vnímají děj nějaké senzační audioknihy. Správné uchopení díla, jeho namluvení a opatření doplňujícími zvukovými efekty i hudebním doprovodem, je zcela něco jiného, než se trápit s tištěným vydáním. Audio knihy jsou vhodné skutečně pro každého. Své si v nich najdou jak děti, tak i dospělí.
Ve stručnosti by se dalo říci, že se jedná opravdu o unikátní možnost, jak těmto lidem zprostředkovat nezapomenutelné zážitky z různých oblastí. Když audioknihu poslouchá ten, kdo nemá potíže se zrakem, dovede si promítnout jednotlivé pasáže z knihy celkem realisticky. U zrakově postižených osob to ovšem nejde. Ti musí naslouchat mnohem pečlivěji, zapojovat z velké části svoji fantazii a prožívat veškeré odehrávající se situace naplno. A protože jednotliví interpreti dovedou být skutečně velice přesvědčiví, je snadné zprostředkovat těmto lidem ucelený zážitek z celé knihy bez zrakového vnímání.

Pro zrakově handicapované znamenají audio knihy bránu do společnosti a mnohdy se díky nim naučí věci, které by se jiným způsobem nedověděli, protože nejsou digitalizované či v braillově písmu. Je tedy nutné dbát na to, aby audioknihy byly dostupné všem bez rozdílu postižení. A společnost Audiolibrix se rozhodla, že se o to pokusí. Na základě iniciativy z jejich strany vzniká tento článek, jehož hlavním účelem je předložení zjištěných informací o tom, do jaké míry může nevidomý člověk tento obchod s audio knihami ovládat. Jak na to?

Bez techniky to nepůjde

Základem všeho jsou technologie, díky kterým mohou nevidomí lidé vykonávat řadu činností. Většinou jde o mobilní telefony, obsahující specializovaný software nazývající se jako odečítač obrazovky neboli zjednodušeně čtečka a PC se stejným programovým vybavením.

Zrakově postižení s technikou pracují prostřednictvím hlasového výstupu, který předčítá vše, co se odehrává na monitoru PC případně displeji mobilního zařízení. K ovládání používají dotyková gesta, která jsou pro tento účel nadefinována a hromadu klávesových zkratek na klávesnici. Díky čtečkám a k tomu určeným ovládacím postupům dovedou tito lidé řešit většinu úkonů, jako kdyby viděli.

Jediný problém je v neadekvátně popsaných prvcích webových stránek a v mobilních aplikacích, u fotografií a nadměrného množství grafických udělátek nebo nevhodného designu. S těmito věcmi si čtečky prostě nerozumí a je nutné zajistit různá dodatečná opatření pro jejich správnou funkčnost.

S dnešní moderní technikou, přístupnou pro zrakově handicapované, lze provádět opravdová kouzla. Stačí je pouze umět.

Užitečná, ale nelehká práce

IT Gieb

Pokud si řeknete, že se od tohoto okamžiku začnete zabývat přístupností různých webových stránek a mobilních aplikací, aby je dokázali ovládat i lidé pomocí již zmíněných čteček, brzy zjistíte, že se nejedná o nic jednoduchého. I když oplýváte potřebnými znalostmi a jste schopni představit si výsledek vašeho úsilí, jste na to sami.

V okamžiku, kdy svoji myšlenku na zavedení úprav pro čtečky nastíníte vývojářům nebo manažerům dané společnosti, máte pocit, že celý parádní nápad můžete rovnou zabalit. Nikdo vám totiž většinou neporozumí a nepovažuje za nutné s vámi na dále komunikovat.

Abyste vůbec měli nějakou šanci na úspěch, musíte vynaložit veškeré získané znalosti z této oblasti k tomu, aby se vývojáři či daná společnost pro zpřístupnění nabízených služeb nadchli stejně jako vy. To většinou zahrnuje zdlouhavé vysvětlování pojmu čtečka.

Každý vývojář se s ní minimálně jednou setkal, ale nikdy nepovažoval za nutné zkoumat její smysl do větších podrobností. A to je samozřejmě obrovská chyba. V okamžiku, kdy pochopí užitečnost takové čtečky, uvědomí si, že při tvorbě webu nebo mobilní aplikace, postupoval nesprávně. Bude mu to vrtat hlavou a ponoří se do kódu, aby celou záležitost honem napravil.

Zní to sice strašně krásně, ale přesvědčit společnosti ke spolupráci v oblasti přístupnosti může zabrat i několik týdnů či měsíců. Nicméně ve společnosti IT Gieb zastáváme názor, že pokud to jen trochu jde, mělo by být umožněno i zrakově handicapovaným lidem využívat mnoho užitečných a krásných služeb. Např. efektivně a pohodlně si přivolat pomoc v případě nouze, jezdit taxíkem i poslouchat kvalitně namluvené audioknihy.

A právě proto, že vidíme v přístupnosti obrovský smysl, začali jsme na ni dost razantně dbát. Kromě toho, že se snažíme starat o plnohodnotný život zrakově postižených dodáváním kvalitních technologií, sloužící jim jako kompenzační pomůcky, bojujeme i za odbourávání překážek v oblasti přístupnosti.

Domníváme se, že když budou jednotlivé služby a aplikace přístupnější každému, minimalizuje se tak závislost těchto osob na druhých a dovedou se tak lépe osamostatnit a snadněji se začlenit do běžné společnosti.

 

Jak takové zpřístupnění webu funguje?

Dalo by se říci, že v několika etapách. Nejdříve si musíme udělat jasno v tom, co vlastně chceme zpřístupnit a jestli to bude mít pro další handicapované lidi vůbec smysl. Jakmile zjistíme vše podstatné, nastává samotný proces realizace. Ten lze rozdělit do několika částí.

Seznamovací fáze

Kontaktujeme danou společnost a ve stručnosti jí představíme náš záměr. Většinou i přímo nastíníme, že jsme na webu nebo v mobilní aplikaci objevili určité nesrovnalosti a že známe způsob jejich řešení. Poté vyčkáváme na reakci z jejich strany. Tento seznamovací krok děláme pouze v okamžiku, když sami oslovujeme pracovníky té dané společnosti. Pokud se někdo rozhodne kontaktovat přímo nás s prosbou o poskytnutí rad ve zpřístupnění, vše je mnohem daleko jednodušší.

Ten, kdo vyloženě ignoruje náš vstřícný přístup nabídky pomoci v oblasti přístupnosti, vyžaduje mírně razantnější zákrok. V tomhle případě nám nezbývá nic jiného, než o nepřístupném webu a aplikaci informovat širokou veřejnost. To činíme prostřednictvím sociálních sítí. Netrvá dlouho a uživatelé takové informace samozřejmě sdílejí dál, takže o nepřístupnosti některých služeb ví brzy velké množství lidí.

Občas se stane, že na tento náš počin oslovená společnost z naší strany zareaguje a je mnohem vstřícnější ke spolupráci, než když pošlete informační e-mail, který nějaký operátor přečte, uzná jej za zbytečný a jednoduše na něj odmítne reagovat i jej přeposlat svému nadřízenému. Když se nám už nějakým způsobem podaří s vybranou společností navázat kontakt a dohodneme se na způsobu spolupráce, přistupujeme k dalšímu kroku.

Zmapování rozsahu problému

Ještě jednou důkladně prozkoumáme celou aplikaci nebo web, ale tentokrát už s pověřením dané společnosti. Vyzkoušíme si nanečisto některé možnosti a následně sestavíme stručný seznam všech nesrovnalostí i s návrhy řešení. Tento dokument posíláme vývojářům nebo k tomu určené osobě.

Testování

No a závěrem, jakmile jsou chyby v přístupnosti opraveny, je zahájeno důkladné testování. Odesílání upřesňujících informací zase na příslušná místa ohledně různých dodatečných vylepšení nebo pochvaly za parádně odvedenou práci.

Poté, když je vše hotovo, nově zpřístupněný web i aplikaci rádi rozšíříme mezi zrakově postižené, sepíšeme článek o funkčnosti a samozřejmě se nezapomeneme zmínit na sociálních sítích.

Někdy celý proces zpřístupnění trvá týden, pár dní, ale klidně i několik měsíců. Záleží na obsáhlostech problémů a šikovnosti vývojářů.

 

Většinou jde fakt o banality

A než se v závěru tohoto rozsáhlého článku zmíním o tom, jak je na tom aktuální přístupnost webového rozhraní Audiolibrix, nedá mi to a musím dodat, že vývojáři většinou zapomínají fakt na hrozné banality.

Problémem v přístupnosti mnohdy nebývá úplně špatně naprogramovaná aplikace nebo internetová stránka. Ani to, že by se na ní nedalo orientovat, i když to se též někdy stává. Ale spíše se jedná o hromadu grafických udělátek, která vůbec nevadí. Klidně, ať na stránce jsou, ale ať mají adekvátní textové popisky. Většinou se tedy stává, že zrakově handicapovaný člověk není schopen provést registraci, protože čtečka nečte správně textová pole nebo názvy tlačítek.

Když tedy nevidomý člověk vstoupí do nějakého pole, kde se má vyplnit např. jméno a příjmení a čtečka mu oznámí pouze upravitelné textové pole, vůbec z toho není moudrý. To samé, když si chce něco dát do košíku a místo tlačítka přidat do košíku se dozví pouze slovo tlačítko. To raději celý proces ukončí, protože vůbec netuší, co se po stisku nepopsaného prvku stane. 

Grafické ikonky jsou sice krásná věc, ale zrakově postiženým opravdu nic neřeknou. Není důvod je ale odstraňovat, stačí je opatřit přijatelným textovým popiskem. To stejné u fotografií. Přidání atributu alt nikomu neublíží. To samé Flash. Super věc, ono to vypadá fakt úchvatně, ale čtečka není uzpůsobená na to, aby si s ním rozuměla. Když už flash, hodí se vymyslet ještě nějakou druhou alternativu pro čtečky.

Lze tedy konstatovat, že prvky, které ostatním nepřipadají důležité, především myslím teď ty textové popisky grafických ikonek a fotografií, znamenají pro čtečky docela zásadní mezník. Vývojáři, myslete na to.

A nyní se už dostáváme k tomu, abychom se podívali na aktuální přístupnost webu Audiolibrix. Jak to vypadá?

 

Aktuální přístupnost webového rozhraní

Vzhledem k tomu, že i já jsem zcela nevidomý a snažím se radit v oblasti přístupnosti, mohl jsem objektivně posoudit současnou přístupnost webu Audiolibrix pro čtečky a navrhnout přijatelná řešení při zavedení vylepšení.

Ze svého hlediska musím říci, že na první pohled je webové rozhraní zmíněného obchodu s audio knihami připraveno pro čtečky tak na 80%. Současná fáze je taková, že zrakově postižený člověk může do jisté míry s webem pracovat včetně registrace, vyhledávání a pročítání popisů titulů, ale i jejich nakupování či získávání stanovených bonusů.

Hvězdičky - hodnocení audioknihDrobné problémy, které se na webu vyskytují, nejsou natolik závažné, aby bránily zrakově handicapovaným v používání obchodu, ale jsou nepříjemné a nedovolují se čtečkami provádět standardní úkony jako např. hodnocení poslechnutých audio knih. Jedná se například o hodnocení audioknih jinými uživateli počtem hvězd, čtečka tento prvek vůbec neidentifikuje a jednoduše mlčí. Stejný případ nastane i ve chvíli, kdy chce zrakově postižený uživatel vyposlechnuté audioknihy hodnotit. Čtečka se zvláštně chová i v případě poslechu ukázky – spuštění ukázky ja nabízeno pod polem “ukázka” a zákazník tak může být zmaten, jestli opravdu dojde k jejímu puštění, protože není zmíněno, že se jedná o kliknutelný prvek.

Závěrem lze podotknout, že s webem obchodu Audiolibrix dokážete pracovat i bez zrakové kontroly. Je však nutné pamatovat na to, že některé jeho části nejsou plně přístupné, takže s některými podrobnějšími informacemi o audioknize a určitými uživatelskými úkony, se musíte zatím rozloučit. Nicméně nakupování audio knih, čtení jejich popisů, stahování a poslech, je funkční a na dalších úpravách se již pracuje. Takže se klidně registrujte, nakupujte a poslouchejte. Objevené drobnosti v přístupnosti se časem jistě vychytají k dokonalosti.

Latest posts by Karel Giebisch (see all)

Zdieľaj článok

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Audioknihy

Audioknižný experiment: Vybrali sme najlepšie audioknihy z obľúbených žánrov

Audioknižní experti z Audiolibrixu dostali za úlohu vybrať zo svojho obľúbeného žánru jedinú jednu audioknihu, ktorú by odporučili odvážnemu jedincovi ochotnému prebádať dosiaľ nepoznaný žáner. ...
Pokračuj >
Audioknihy

Veľký audioknižný prieskum 2023

Veľký audioknižný prieskum 2023 a súťaž o 22 audiokníh. Vyplňte dotazník. Pomôžete zmapovať trendy na trhu audiokníh a ešte môžete vyhrať audioknihy.
Pokračuj >
Umelá inteligencía Technológie

Umelá inteligencia: už ste sa s ňou stretli?

Umelá inteligencia, ChatGPT, AI. Pojmy, ktoré na nás skáču zo všetkých strán, veľmi im nerozumieme, ale podľa všetkého je to niečo skvelé a zároveň desivé. ...
Pokračuj >